Bể hải sản kim tự tháp tràn 4 mặt

LIÊN HỆ

  • Bảo hành sục sủi, máy bơm 6 tháng
  • Bảo hành bể kính 12 tháng
  • Bảo hành điều hoà bể cá làm mát nước 12 tháng